Έλεγχος ημερομηνίας λήξης στο transfer in

Create issue
Issue #11 resolved
Athanasios Liagkos repo owner created an issue

Σε περίπτωση λάθους παραμετροποίησης του .htaccess και αδυναμίας εκτέλεσης του whois προκειμένου να αντληθεί η ημερομηνία λήξης από το μητρώο, το module τερμάτιζε με InvalidArgumentException.

Comments (1)

  1. Log in to comment