Wiki

Clone wiki

shake/shake / Home

Shake

Shake je vrstva nad Nette frameworkem určená pro rychlé prototypování webů. Nechává programátorovi k dispozici všechny funkce Nette frameworku. K tomu ale přidává pár dalších, které programátora oprostí od rutinního psaní.

API dokumentaci můžete najít zde: shake.webshake.cz.

Části frameworku

 • Scaffolding

  Zjistíte, že nemusíte psát většinu modelových metod. Metody get(), update(), getByTitle() apod. jsou k dispozici automaticky. A zároveň máte volnou ruku jejich chování přepsat.

  Nechtějí se vám psát stále stejné metody presenteru? Nevadí, stačí aktivovat scaffolding metody a renderDetail(), renderEdit(), createComponentPaginator() apod. vloží Shake do presenteru za vás ;-)

  Více informací o scaffoldingu.

 • Databáze & ORM

  Shake automaticky mapuje výsledky z databáze do vašich vlastních tříd, které reprezentují dané entity z databáze, případně kolekce entit. A pokud tyto třídy nemáte napsané? Nic se neděje, pak dostanete místo entit instance ActiveRow, přesně jak jste zvyklí z klasického Nette :-)

  Více informací o databázi a ORM.

 • Auto-loading

  Zjistíte také, že vaše repository a služby nemusíte registrovat do config.neon. Ba co víc, repository ani služby vlastně nemusíte psát vůbec!

  Více informací o auto-loadingu a virtuálních službách.

 • Bootstrap 3 komponenty

  Shake přichází s vykreslitelnými komponentami, které jsou automaticky kompatibilní s Bootstrapem 3. Aktuálně můžete využít Bootstrap form renderer a Visual Paginator.

  Více informací o Bootstrap 3 komponentách.

Download & Instalace

Můžete například využít naši šablonu pro Shake projekt, kde je již všechno pro základní aplikaci nakonfigurováno a připraveno: Shake\Sandbox.

Instalace je nejjednodušší pomocí Composeru:

composer create-project shake/sandbox nazev_projektu

Quickstart

Quickstart je ve výstavbě. Pokud chcete přispět, prosím neváhejte a kousek quickstartu klidně napište.

Pracovní verze.

Verzování Shake & kompatibilita

Verzování Shake frameworku vychází z verzování Nette. První 2 čísla označují kompatibilitu s Nette, třetí číslo verzi Shaku pro dané Nette.
Shake v2.3.13 je tedy třináctá verze, která je kompatibilní s Nette 2.3.*.

Shake zároveň vyžaduje PHP ve verzi 5.4 nebo vyšší.

3rd party software

Při instalaci přes composer se vám spolu se Shakem stáhnou i některé další addony pro Nette. Jejich seznam s odkazy na jejich manuál najdete zde: 3rd party software.
Autorům těchto doplňků, stejně jako autorům samotného Nette, tímto velice za jejich práci děkujeme.

Updated