Clone wiki

servicedomain-test-framework / Home

Översikt

Detta repo innehåller verktyg som används vid testning av RIV TA tjänstekomponenter. Som verktyg för att skapa och exekvera testsviterna används SoapUI som finns på http://www.soapui.org/.

Mer allmän information:

Stödbibiliotek soapui-support

Som stöd för testsvitsutvecklingen finns ett stödbibliotek (soapui-support). Jar-filen soapui-support-nnn.jar checkas in i varje domän som använder den. Filen måste läggas in i SoapUI:s bin/ext-katalog för att kunna användas.

Testscript ci-support

En samling script som används för att självtesta testsviter och mockar.

Docker-containers

För att förenkla exekvering och utveckling finns två container-miljöer:

soapui

Innehåller en installation av SoapUI med soapui-support installerad, samt scripten i ci-support.

doc-gen

Innehåller xsl-verktyg och script för att generera dokumentation för testsviter.

Updated