Snippets

Web Port BastecScheduleScript

Created by Anders Åslund
//TCH_CT1  //EVENT1 till tid
//TCH_CF1 //EVENT1 från tid
//TCH_DT1 //EVENT 1 till dagar
//TCH_DF1 //EVENT1 från dagar


//var nbrOnOff = 1;

//Läs in taggen med dagar
//var daytag1 = 31;
//var time1 = "830";
//var daytag1 = 31;
//var time2 = "1730";

//till / från
//var value = 0;

function read() {
 	
 var ondays = tagValue(prefix + "_DT1");
 var offdays = tagValue(prefix + "_DF1");
 
 var on = tagValue(prefix + "_CT1").Replace(":","");
 var off = tagValue(prefix + "_CF1").Replace(":","");

 for (var i=0; i<=6; i++) {
  //Kolla om dagen aktiv
  var offday = (offdays & 1<<i) > 0; 
  var onday = (ondays & 1<<i) > 0; 
  
  // Både till och från, Lägg till på samma dag. Om endast till
   
  if(offday && onday) {
  	schedule.AddEvent("1", pad(on,4) + "-" + pad(off,4) + ":" + (i+1));
  } else if(offday && !onday) {
   	 schedule.AddEvent("1", "0000" + "-" + pad(off,4) + ":" + (i+1));
  }else if(!offday && onday) {
   	 schedule.AddEvent("1", pad(on,4) + "-" + "0000" + ":" + (i+1));
  }
 }
 
 return true;
}function write() {
 
 //Loopa igenom alla schedule.Events
 //Lägg alla med samma tilltid till en array?
 
 
 var offdays = 0;
 var ondays = 0;
 var days = 0;
 
 var day = 0;
 var ontime = "0000"
 var offtime = "0000"
 
 if(schedule.Events.Count>0) {
  ontime= schedule.Events[0].Time.Substring(0,4);
 	offtime = schedule.Events[0].Time.Substring(5,4); 
  day = schedule.Events[0].Time.Substring(10);
 } else {
  tagWrite(prefix + "_DT1",days.toString());
  tagWrite(prefix + "_DF1",days.toString());
 			
  tagWrite(prefix + "_CT1",ontime.toString());
  tagWrite(prefix + "_CF1",offtime.toString());
  return true;
 }
 
 
 if (ontime == "0000" && offtime == "0000") {
  offtime = "2400"; 
 }
 
   if(parseInt(offtime,10)>parseInt(ontime,10)) {
 days += Math.pow(2,parseInt(day-1));
   }
 
	for (var i=1; i<schedule.Events.Count; i++) {
    if (schedule.Events[i].Value != schedule.DefaultValue && schedule.Events[i].Time.Length == 11) {
      day = schedule.Events[i].Time.Substring(10);      
     var on = schedule.Events[i].Time.Substring(0,4);
      var off = schedule.Events[i].Time.Substring(5,4);
          
     
     if (on == "0000" && off == "0000") {
      	off = "2400"; 
     }
     //Om aktiv för dagen, offtime > ontime
     if(parseInt(off,10)>parseInt(on,10)) {
      ontime = on;
      offtime = off;
      days += Math.pow(2,parseInt(day-1));
      
     }    
     
     
    }
  }
 
 	tagWrite(prefix + "_DT1",days.toString());
  tagWrite(prefix + "_DF1",days.toString());
 			
  tagWrite(prefix + "_CT1",ontime.toString());
  tagWrite(prefix + "_CF1",offtime.toString());
     


	return true;
}
function pad(n, width) {
 var result = '';
 
 for (var i=n.length;i<width;i++) {
 	result += '0';
 }
 result += n;
 return result;
}

Comments (0)

HTTPS SSH

You can clone a snippet to your computer for local editing. Learn more.