Wiki

Clone wiki

ansible-workshop-demo-app / Home

Warsztaty ansible - przygotowania

Wszystkich uczestników warsztatów prosimy o wcześniejsze ściągnięcie obrazu maszyny wirtualnej oraz upewnienie się, że na waszym sprzęcie sciągnięta maszyna się uruchamia. Prosimy też o zwrócenie uwagi na przegenerowanie adresu MAC oraz na tryb bridge. Z naszego doświadczenia lepiej jest użyć czystego virtualboxa, a nie vagranta, który ma problemy z trybem bridge.

Wymagania

 • komputer z zainstalowanym virtualboxem
 • 4GB miejsca na dysku
 • 512MB ramu
 • zaimportowanie maszyny wirtualnej dostępnej na box.localdomain.pl/ansible/precise32-ansible-workshop.ova
 • klon maszyny wirtualnej (do wykonania klastrowej częsci warsztatów, alternatywnie, można użyć maszyny kolegi lub aliasu na localhoście)
 • uruchomienie maszyny wirtualnej
 • zalogowanie się na maszynę wirtualną

Jak zainstalować virtualboxa?

Linux debian wheezy

 • apt-get install virtualbox

Inne linuxy

Inne systemy

Uwaga

Po instalacji virtualboxa, a przed przyjściem na warsztaty, prosimy o sprawdzenie, czy maszyna wirtualna się uruchamia (nie tylko importuje).

Importowanie maszyny wirtualnej

 • ściągnij obraz maszyny
 • włącz virtualboxa
 • wybierz File -> Import Appliance (CTRL+I)
 • zlokalizuj sciągnięty plik
 • wybież reinicjalizację adresów MAC aby uniknąc problemów sieciowych MAC
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcją
 • po zaimportowaniu kliknij prawym przyciskiem myszy i przejdź do ustawień (settings)
 • wybierz zakładkę "Network"
 • aktywuj interfejs sieciowy
 • w polu Attached to wybierz "Bridged Adapter" (opcja potrzebna, jeżeli chcesz brać udział w konkursie)
 • w polu Name wybierz interfejs, którym podczas warsztatów łączysz się do internetu (np. wlan0)
 • UWAGA! jeżeli przy imporcie nie został reinicjalizowany adres karty sieciowej, można to jeszcze zrobić przed uruchmieniem maszyny (zakładka ADVANCED, zielona ikona przy adresie MAC) MAC2
 • zatwierdź

Klonowanie maszyny wirtualnej (punkt opcjonalny, dla zaawansowanych)

 • kliknij zaimportowaną maszynę prawym przyciskiem
 • wybierz opcję clone (CTRL+O)
 • dalej postępuj zgodnie z instrukcją

Uruchomienie maszyny wirtualnej

 • kliknij zieloną strzałkę start

Zalogowanie się na maszynę wirtualną

 • aby zalogować się na użytkownika ansible użyj loginu ansible i hasła ansible
 • jeżeli potrzebny jest dostęp administratora, użyj loginu root i hasła root
 • zalecamy zmienić hasło po pierwszym uruchomieniu - nie tylko Ty masz ten obraz wirtualki
 • gratulacje, możesz przystąpić do zabawy!

Możliwe problemy

 • Na ubuntu z kernelem 3.7.0-7-generic problemy z /dev/vboxdrv

Updated