Wiki

Clone wiki

EEP71 / Home

EEP71 - Electrical Engineering Project semester 7

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt om studiemateriaal voor de module "EEP71 - Electrical Engineering Project semester 7" te verspreiden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Projecthandboek Elektrotechniek

Template projectdocumentatie

Presentatie

De presentatie die is gegeven bij de introductie van het project kun je vinden op Brightspace

Beoordeling leerdoelen 1 t/m 3

Hieronder vind je het beoordelingsformulier voor de eerste drie leerdoelen van EEP71 en het bijbehorende beoordelingsmodel. De eerste drie leerdoelen worden per projectgroep (dus niet individueel) beoordeeld na de presentatie van week 4. Als een student geen of onvoldoende heeft bijgedragen aan het groepsresultaat, dan kan dit met de begeleidend docent besproken worden. Het is de bedoeling dat de projectgroep zelf het de eerste twee lege kolommen van het beoordelingsformulier invult. Gebruik het beoordelingsmodel om elk leerdoel zelf te beoordelen met een Onvoldoende, Voldoende of Goed. Jullie dienen zelf te bewijzen dat de beoordeling correct is. Voeg verwijzingen toe naar bewijsstukken. Zo’n bewijsstuk zou b.v. de presentatie of het plan van aanpak kunnen zijn, maar ook een mailwisseling of een link naar een online planningstool.

Het ingevulde beoordelingsformulier en de bijbehorende bewijsstukken dienen uiterlijk woensdag 20 september 23:59 ingeleverd te worden op Brightspace in de bijbehorende opdracht.

Extra informatie

Als een projectgroep een private repository op bitbucket wil gebruiken (een private repository is bij gratis gebruik beperkt), dan kan dat door ons aangemaakt worden (wij hebben als hogeschool een university license). Stuur een verzoek naar J.Z.M.Broeders@hr.nl.

Updated