Ważne zmiany w naszych produktach w wersji Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany w naszych produktach w wersji Server i Data Center polegające między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 2 lutego 2024 roku. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Rozwiązania Git dla rozwijających się organizacji

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki Bitbucket Data Center i Server

Ludzie eksperymentujący z substancjami chemicznymi
Data center

Bitbucket Data Center

  • Hosting kodu i współpraca dla zespołów w oparciu o system Git
  • Funkcja Smart Mirroring zwiększa wydajność zespołów rozproszonych
  • Natywna integracja z Jira i Bamboo
  • Obsługa protokołu SAML 2.0
  • Klastry typu aktywny-aktywny zapewniają wysoką dostępność
  • Licencja roczna + obsługa techniczna

Serwer

Bitbucket Server

  • Hosting kodu i współpraca dla zespołów w oparciu o system Git
  • Wdrożenie jednego serwera
  • Natywna integracja z Jira i Bamboo
  • Licencja bezterminowa + bezpłatna obsługa techniczna przez rok

Polecenia pull request

Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki naszym opcjom wdrożenia z samodzielnym hostingiem: Bitbucket Server i Data Center. W miarę rozrastania się zespołu przesiądź się z wdrożenia na pojedynczym serwerze na wysoce niezawodny klaster typu aktywny-aktywny dzięki Bitbucket Data Center.

Bezpieczeństwo

Bitbucket oferuje przepływy pracy dla każdego — od małych, zwinnych zespołów po najbardziej obwarowane regulacjami organizacje. Zapewnij odpowiednim osobom odpowiedni rodzaj dostępu do kodu dzięki szczegółowym uprawnieniom, obsłudze LDAP, konfigurowalnym procedurom tworzenia oprogramowania oraz dziennikom audytu.

Polecenia pull request
Polecenie pull request

Opracowane pod kątem zespołów

Dostosuj ustawienia, by zapewnić spójność, spełnić wyjątkowe potrzeby każdego zespołu i szybciej wydawać lepsze oprogramowanie. Korzystaj ze skryptów i dodatków oraz konfiguruj zasady przeglądania kodu, ustalając domyślne osoby przeglądające oraz warunki i strategie scalania.

Bezproblemowa integracja

Oszczędzaj czas, zwiększ widoczność i zmniejsz koszty ogólne projektu dzięki głębokiej integracji z Jira Software i Bamboo. Możliwość personalizacji z użyciem dodatków z Atlassian Marketplace pozwoli zaspokoić rosnące potrzeby zespołu.

Polecenie pull request

Porównanie Bitbucket Server i Bitbucket Data Center

Bitbucket Data Center

Bitbucket Server

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Hosting na własnym serwerze

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Współpraca za pośrednictwem poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Uprawnienia na poziomie gałęzi

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Elastyczne przepływy pracy

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Git LFS

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Natywna integracja z Jira i Bamboo

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Aplikacje z Atlassian Marketplace

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Wyszukiwanie kodu

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Funkcja Smart Mirroring

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Obsługa protokołu SAML 2.0

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Klastry typu aktywny-aktywny

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Kopie zapasowe bez przestojów, z testami integralności

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Szablony AWS i Azure

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Bitbucket Server

Bitbucket Data Center

Obsługiwana przez Atlassian rezerwa statyczna do odzyskiwania awaryjnego

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znacznik wyboru

Rozwiązania Git dla rozwijających się organizacji

Rozwiązanie Bitbucket Data Center umożliwia współpracę przy tworzeniu kodu profesjonalnym zespołom każdej wielkości, pracującym w dowolnym rozproszeniu

Ciągła integracja

Wysoka dostępność

Klastrowanie wielu aktywnych serwerów zapewnia odporność na nieplanowane przestoje poprzez zwiększenie dostępności.

Wydajność w odpowiedniej skali

Wydajność w odpowiedniej skali

Rozdzielaj obciążenia pomiędzy węzłami w sposób inteligentny, aby zwiększyć liczbę jednocześnie obsługiwanych użytkowników i niknąć pogorszenia wydajności.

Natychmiastowa skalowalność

Natychmiastowa skalowalność

Wraz z rozwojem organizacji dodawaj węzły do klastra bez przestojów i dodatkowych opłat licencyjnych, aby uzyskać maksymalną odporność i czas nieprzerwanej pracy.

Ulepszona współpraca przy tworzeniu kodu

Funkcja Smart Mirroring

Zespoły rozproszone geograficznie mogą zaoszczędzić czas na klonowaniu i pobieraniu zmian dzięki funkcji Smart Mirroring w Bitbucket Data Center. Kopie lustrzane są automatycznie synchronizowane i dziedziczą uprawnienia gałęzi master.

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Prosta administracja

Układ oparty o projekty ułatwia administratorom spójne nadawanie uprawnień i tworzenie ustawień przepływu pracy (np. zasad dotyczących poleceń pull request) w wielu repozytoriach

Usługi i wsparcie dla firm

Usługi i wsparcie dla firm

Firma Atlassian oferuje usługę Premier Support zapewniającą pomoc w dowolnym momencie oraz Technical Account Management umożliwiającą aktywną analizę i wsparcie w planowaniu wdrożeń rozwiązań Atlassian.

Płynna integracja procedur tworzenia oprogramowania

Zintegruj narzędzie Bitbucket z programami Jira i Bamboo, aby uzyskać pełną przejrzystość i automatyzację całego procesu rozwoju oprogramowania.

Logo Jira Software

Śledzenie postępu prac

Twórz gałęzie Bitbucket z poziomu rozwiązania Jira Software, aktualizuj zgłoszenia bez opuszczania usługi Bitbucket i śledź stan następnej wersji oprogramowania za pomocą funkcji Release Hub w rozwiązaniu Jira Software.

Logo Bamboo

Ciągła integracja

Monitoruj stan kompilacji, wdrożeń i wyników zatwierdzeń Bamboo w usłudze Bitbucket i wykrywaj utrudnienia, zanim staną się problemem.

„Dzięki rozwiązaniom Git i Bitbucket jesteśmy w stanie wykonać trzy razy więcej przeglądów kodu, czego efektem jest mniejsza liczba błędów i zgłoszeń do pomocy technicznej oraz wyższa jakość oprogramowania”.

Kurt Chase, Director of Release Engineering
Logo Splunk