Krótki opis rozwiązania Bitbucket

Bitbucket Cloud to przeznaczone dla zespołów narzędzie do hostowania kodu i współpracy przy jego tworzeniu oparte na systemie Git. Najlepsze w swojej klasie integracje Bitbucket z systemem Jira i Trello umożliwiają zebranie całego zespołu odpowiedzialnego za tworzenie oprogramowania w celu pracy nad projektem. Udostępniamy jedno miejsce dla zespołu, w którym może on pracować nad kodem — od koncepcji, aż do chmury — kompilować wysokiej jakości kod z wykorzystaniem automatycznego testowania i bez obaw wdrażać kod.


Krótki opis rozwiązania Bitbucket

Narzędzia Integracji

Najlepsza w swojej klasie integracja z rozwiązaniami Jira i Trello

Uporządkuj chaos i zadbaj o sprawną współpracę w całej firmie odpowiedzialnej za tworzenie oprogramowania — od działu inżynierii po dział projektowy. Zyskaj dostęp do gałęzi, stanu kompilacji, commitów i statusów za pomocą zgłoszeń w Jira lub kart Trello.

Współpraca

Współpraca przy tworzeniu kodu — od koncepcji do chmury

Zmieniaj stan zgłoszeń Jira w oparciu o status pull requestów, twórz listy kontrolne scalania z wyznaczonymi osobami zatwierdzającymi i sprawdzaj prawidłowość kompilacji.

Ciągłe dostarczanie

Automatyczne kompilowanie i testowanie dzięki wbudowanej funkcji ciągłego dostarczania

Kompiluj, testuj i wdrażaj za pomocą naszego zintegrowanego rozwiązania CI/CD — Bitbucket Pipelines. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Bezproblemowe wdrażanie

Bezproblemowe wdrażanie

Śledź, wyświetlaj podgląd i bez obaw przenoś wdrożenia do kolejnego etapu.

Zabezpieczenie kodu

Zabezpieczenie kodu

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twój kod jest bezpieczny w chmurze, oraz wdrażać kontrole, które pozwolą zapobiec występowaniu ewentualnych problemów.


Opcje hostowania rozwiązania Bitbucket

Chmury

Cloud

Rozwiązanie Bitbucket Cloud jest hostowane na serwerach Atlassian i dostępne za pośrednictwem adresu URL. Bitbucket Cloud zawiera wyjątkowe, wbudowane narzędzie CI/CD —Pipelines — które umożliwia kompilowanie, testowanie i wdrażanie bezpośrednio z poziomu Bitbucket.

Data Center

Data Center

Bitbucket Data Center — nasza oferta dla firm — z punktu widzenia użytkownika wygląda jak pojedyncza instancja Bitbucket Server, jednak jest hostowana na wielu serwerach tworzących klaster w Twoim środowisku. Takie rozwiązanie przynosi wiele ważnych korzyści w porównaniu z Bitbucket Server:

 

Cloud

Server

Hosting repozytoriów Git

Cloud

Server

Uprawnienia na poziomie gałęzi

Cloud

Server

Integracja Jira Software

Cloud

Server

Projekty

Cloud

Server

Interfejsy API

Cloud

Server

Narzędzia integracji innych firm

Cloud

Server

Git LFS — przechowywanie dużych plików

Cloud

Server


Z obsługą blokowania plików

Testy scalania

Cloud

Server

Wymuszone testy scalania

Cloud

Premium

Data center

 

Wbudowane funkcje CI/CD

Cloud

Server

Bamboo*

Uprawnienia do wdrażania

Cloud

Premium

Data center

 

Wyszukiwanie kodu

Cloud

Server

Code Insights

Cloud

 

Server

Klastrowanie

Cloud

 

Data center

Wymagana weryfikacja dwuetapowa

Cloud

Premium

Server

Integracja z Marketplace

Biała lista IP

Cloud

Premium

Data center

 

Snippets

Cloud

Server

Integracja z Marketplace

Śledzenie zgłoszeń

Cloud

Server

Jira Software*

Wiki

Cloud

Server

Confluence*

Logowanie jednokrotne (SSO) oparte na protokole SAML

Cloud

Atlassian Access

Data center

 

Priorytetowe wsparcie techniczne

Cloud

Atlassian Access

Data center

 

* Pozwala na łatwą integrację z Jira Software, Confluence i Bamboo


Kluczowe terminy, które warto poznać

Oto kilka ważnych terminów, które warto poznać przed rozpoczęciem pracy z Bitbucket. Niektóre z nich to pojęcia zapożyczone z systemu Git, a inne są specyficzne dla rozwiązania Bitbucket.

Gałąź

Gałąź reprezentuje niezależną linię programowania. Gałęzie służą jako warstwa abstrakcji dla procesu edycji, przechowywania i zatwierdzania. Można je traktować jako sposób na zażądanie zupełnie nowego katalogu roboczego, strefy przejściowej i historii projektu. Nowe commity są rejestrowane w historii dla bieżącej gałęzi, co prowadzi do powstania podziału (fork) w historii projektu.

Podział (fork)

Zamiast używania jednego repozytorium po stronie serwera, które pełniłoby funkcję „centralnej” bazy kodu, wykonanie podziału sprawia, że każdy programista ma do dyspozycji repozytorium po stronie serwera. Oznacza to, że każdy autor kodu dysponuje nie jednym, tylko dwoma repozytoriami Git: prywatnym repozytorium lokalnym i publicznym repozytorium po stronie serwera.

Wskaźnik HEAD

Pojęcie z systemu Git odnoszące się do bieżącej migawki. Wewnętrznie polecenie git checkout po prostu aktualizuje wskaźnik HEAD tak, aby wskazywał on konkretną gałąź lub konkretny commit. Gdy wskazuje gałąź, system Git nie zgłasza żadnych problemów. Jednak w przypadku próby użycia polecenia checkout do obiektu commit, przełącza się w stan „odłączenia wskaźnika HEAD”.

Główna

Domyślna gałąź programowania. Przy każdym utworzeniu repozytorium Git tworzona jest gałąź „main” (główna), która staje się aktywną gałęzią.

Procesy organizacji produkcji

Bitbucket Pipelines to zintegrowana usługa CI/CD wbudowana w rozwiązanie Bitbucket. Umożliwia ona automatyczne kompilowanie, testowanie, a nawet wdrażanie kodu w oparciu o plik konfiguracji znajdujący się w repozytorium.

Pipes

Bitbucket Pipes to krótkie fragmenty kodu, które można wstawiać do pipeline'u, aby wykonać zaawansowane czynności. Pipes ułatwiają tworzenie zaawansowanych, zautomatyzowanych przepływów pracy CI/CD, a także szybkie rozpoczęcie pracy.

projekt

Projekt jest kontenerem, w którym znajdują się repozytoria. Projekty ułatwiają zespołom koncentrację na celu, produkcie lub procesie dzięki zorganizowaniu repozytoriów w projekty. Projekty mogą być publicznie widoczne lub ukryte.

Polecenie pull request

Funkcja pull requestów ułatwia programistom współpracę przy użyciu rozwiązania Bitbucket. Pull requesty zapewniają przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy do omawiania proponowanych zmian przed włączeniem ich do oficjalnego projektu.

Drzewo robocze

Drzewo faktycznie wyewidencjonowanych plików, w którym zazwyczaj znajduje się zawartość drzewa commitu HEAD oraz wszelkie wprowadzone, ale jeszcze niezatwierdzone zmiany lokalne.

Więcej informacji o systemie Git

Chcesz poznać więcej terminów dotyczących systemu Git?

Przejdź do naszego samouczka poświęconego systemowi Git, aby zapoznać się z całą gamą poleceń Git.


Przewodnik 2: Wprowadzenie do interfejsu Bitbucket