Wiki

Clone wiki

EMS31 / Home

EMS31 - Embedded Systems 3

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt het studiemateriaal voor de cursus "EMS31 - Embedded Systems 3" te verspreiden.

Let op! Deze wiki is nog niet volledig voor studiejaar 2023-2024.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Benodigde software

De opdrachten worden thuis op een pc uitgevoerd. We maken daarbij gebruik WSL (Windows Subsystem for Linux). Een installatiehandleiding vind je hier. Zorg dat je deze software vóór de eerste les geïnstalleerd hebt.

Benodigde hardware

Naast je eigen pc maak je ook gebruik van de MSP430G2 Launchpad die je ook al bij EMS10 hebt gebruikt en de CC3220S Launchpad die je ook al bij EMS20 hebt gebruikt. Beide zijn, indien nodig, te koop in de winkel op Academie Plein.

Kwartaal 3

Planning kwartaal 3

Een overzicht van alle leerdoelen van kwartaal 3 per week kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_Kwartaal_3.pdf.

Powerpoint Pdf Onderwerp Labopdrachten Programma uit presentatie Videos Verwijzingen
Week_3.1.pptx Week_3.1.pdf Modules in C Opdrachten_Week_3.1.pdf breuk.h, breuk.c, main.c, makefile en CMakeLists.txt. Installatie WSL, Linux Shell, Opdracht 3, Opdracht 7/8
Week_3.2.pptx Week_3.2.pdf Unittesten en Git submodules Opdrachten_Week_3.2.pdf breuk-test.zip.
Week_3.3.pptx Week_3.3.pdf Dynamisch geheugenallocatie Opdrachten_Week_3.3.pdf linked_list_static.c, linked_list_dynamic.c Pointers: EMS20_week1_lab2.pptx. Structs: EMS20_week2_lab1.pptx en structs.htm
Week_3.4.pptx Week_3.4.pdf Trunk-based development met Feature flags Opdrachten_Week_3.4.pdf
Week_3.5.pptx Week_3.5.pdf Memory tests en test coverage Opdrachten_Week_3.5.pdf valgrindMemcheck , breuk-test-coverage.zip valgrind-demo.mp4, lcov-demo.mp4
Week_3.6.pptx Week_3.6.pdf Coding standards en static code analysis Opdrachten_Week_3.6.pdf foutje.c
Zie: eindopdracht kwartaal 3 In week 7 en 8 zijn er geen presentaties.

Eindopdracht kwartaal 3

De eindopdracht en de herkansing voor de eindopdracht van kwartaal 3 (Eindopdracht 1) vind je t.z.t. op Brightspace.

Informatie kwartaal 3

Tips en Tricks kwartaal 3

  • Plug-in om samen te werken binnen Visual Code Studio: Live Share.
  • Git opzetten in WSL-distributie.
  • Gebruik deze .gitignore file in Visual Studio Code projecten om je Git repository 'schoon' te houden: .gitignore.
  • Gebruik deze .gitignore file in Code Composer Studio projecten om je Git repository 'schoon' te houden: .gitignore.
  • ...

Kwartaal 4

Studiemateriaal kwartaal 4

Harry Broeders. Dictaat Objectgeoriënteerd Programmeren in C++. 1ste ed. Hogeschool Rotterdam, 2020. URL: https://bitbucket.org/HR_ELEKTRO/cppprog. Dit dictaat wordt gebruikt bij de introductie in C++.

Joost Vennekens. Objectgericht ontwerpen. 1ste ed. De Nayer instituut, 2011. URL: https://people.cs.kuleuven.be/%7Ejoost.vennekens/DN/OO-UML-cursus.pdf. Dit dictaat wordt gebruikt bij de introductie in UML.

Planning kwartaal 4

Een overzicht van alle leerdoelen van week kwartaal 4 per week kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_Kwartaal_4.pdf.

Powerpoint Pdf Onderwerp Labopdrachten
Week_4.1.pptx Week_4.1.pdf Van C naar C++ Opdrachten_Week_4.1.pdf
Week_4.2.pptx Week_4.2.pdf User-defined Data Type in C++ Opdrachten_Week_4.2.pdf
Week_4.3.pptx Week_4.3.pdf Templates Opdrachten_Week_4.3.pdf
Week_4.4.pptx Week_4.4.pdf Overerving en polymorfisme Opdrachten_Week_4.4.pdf
Week_4.5.pptx Week_4.5.pdf Datastructuren Opdrachten_Week_4.5.pdf
Week_4.6.pptx Week_4.6.pdf Algoritmen, performance en big-O-notatie Opdrachten_Week_4.6.pdf
Week_4.7.pptx Week_4.7.pdf UML use cases en klassediagram Zie: eindopdracht kwartaal 4
Week_4.8.pptx Week_4.8.pdf UML sequentie-, toestands- en activiteitendiagram Zie: eindopdracht kwartaal 4

Eindopdracht kwartaal 4

De eindopdracht en de herkansing voor de eindopdracht van kwartaal 4 (Eindopdracht 2) vind je t.z.t. op Brightspace.

Informatie kwartaal 4

Updated