Wiki

Clone wiki

EMS10 / Home

EMS10 - Embedded Systems 1

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt om het studiemateriaal voor de cursus "EMS10 - Embedded Systems 1" te verspreiden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Let op! Documenten kunnen lopende de cursus nog aangepast worden.

Cursushandleiding

Voor je begint: pas je browserinstellingen aan!

In de pdf-bestanden die je op deze wiki vindt, wordt veel gebruik gemaakt van links naar specifieke locaties in andere pdf-bestanden. Om dit te laten werken is het nodig om je browserinstellingen aan te passen.

Week 1 tot en met 3: pc programmeren in Python

Boeken en online informatiebronnen:

Leerdoelen

Een overzicht van alle leerdoelen van week 1 tot en met 3 kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_Python.pdf

Presentaties en opdrachten:

Week Les Presentatie Opdrachten Anki Flashcards Onderwerp
1 1 Pres Week 1 Les 1 Opdr Week 1 Les 1 Flash Week 1 Les 1 Introductie Python.
2 Pres Week 1 Les 2 Opdr Week 1 Les 2 Flash Week 1 Les 2 Functies in Python.
3 Pres Week 1 Les 3 Opdr Week 1 Les 3 Tekenen met een schildpad.
2 1 Pres Week 2 Les 1 Opdr Week 2 Les 1 Flash Week 2 Les 1 Beslissen en recursie.
2 Pres Week 2 Les 2 Opdr Week 2 Les 2 Flash Week 2 Les 2 Functies met een returnwaarde en herhalen.
3 Pres Week 2 Les 3 Opdr Week 2 Les 2 Live programmeren. Week 2 Les 3 Opdracht: Opdracht live programmeren.
3 1 Pres Week 3 Les 1 Opdr Week 3 Les 1 Flash Week 3 Les 1 Lijsten in Python.
2 Pres Week 3 Les 2 Opdr Week 3 Les 2 Proeftoets en code review.
3 Pres Week 3 Les 3 Opdr Week 3 Les 3 Plotten van data.

Extra studiemateriaal:

Antwoorden op 'veel' gestelde vragen:

Week 4 tot en met 8: MSP430 programmeren in C

Boeken en online informatiebronnen:

Leerdoelen

Een overzicht van alle leerdoelen van week 4 tot en met 8 kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_C.pdf

Presentaties en opdrachten:

Week Les Presentatie Opdrachten Anki Flashcards Onderwerp
4 1 Pres Week 4 Les 1 Eerste deeltoets.
2 Pres Week 4 Les 2 Opdr Week 4 Les 2 Flash Week 4 Les 2 Opzetten microcontroller.
3 Pres Week 4 Les 3 Opdr Week 4 Les 3 Flash Week 4 Les 3 Leds en knoppen.
5 1 Pres Week 5 Les 1 Opdr Week 5 Les 1 Flash Week 5 Les 1 Functies en interne klok.
Pres Week 4 Herhaling Bitbewerkingen.
2 Pres Week 5 Les 2 Opdr Week 5 Les 2 Versiebeheer, libraries en toestandsmachines.
3 Pres Week 5 Les 3 Opdr Week 5 Les 3 Codeslot.
6 1 Pres Week 6 Les 1 Opdr Week 6 Les 1 Interrupts.
2 Pres Week 6 Les 2 Opdr Week 6 Les 2 Timers.
3 Pres Week 6 Les 3 Opdr Week 6 Les 3 PWM (Pulse Width Modulation).
7 1 Pres Week 7 Les 1 Opdr Week 7 Les 1 ADC (Analoog Digitaal Converter).
2 Pres Week 7 Les 2 Opdr Week 7 Les 2 Flash Week 7 Les 2 Arrays in C.
3 Pres Week 7 Les 3 Opdr Week 7 Les 3 Oleddisplay.
8 1 Pres Week 8 Les 1 Opdr Week 8 Les 1 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).
2 Pres Week 8 Les 2 Opdr Week 8 Les 2 Voorbeelden van theorievragen. De antwoorden kun je hier vinden.
3 Pres Week 8 Les 3 Opdr Week 8 Les 3 Integratie.

Video's

Link Tijd Beschrijving
Code Composer Studio 06:11 Legt uit hoe je CCS kunt gebruiken, layout, views, debuggen etc.
Opbouw van een microcontroller programma 04:51 Standaard opbouw microcontrollerprogramma wordt besproken. Waar zet je welke code neer?
Uitleg GPIO pinnen 09:54 Input, output, pull-up, pull-down wordt hier uitgelegd.
Output pin deel 1 05:09 In deel 1 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je een pin van de MSP430 als digitale output kan configureren.
Output pin deel 2 01:44 In deel 2 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je een output pin hoog kan maken.
Output pin deel 3 02:54 In deel 3 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je een output pin laag kan maken.
Output pin deel 4 02:45 In deel 4 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je een output pin kan inverteren.
Input pin deel 1 03:04 In deel 1 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je een pin van de MSP430 als digitale input kan configureren.
Input pin deel 2 03:54 In deel 2 van deze presentatie wordt uitgelegd hoe je kan bepalen of een digitale input pin hoog of laag is.
Pull-up of pull-down weerstand 05:14 Wanneer heb je een pull-up of pull-down weerstand nodig en hoe configureer je, in C-code, een input pin met een interne pull-up of pull-down weerstand?
Gebruik van alle bronnen 12:29 Met de diversiteit aan bronnen, waar vind je welke informatie? N.B. bladwijzers in browsers werken vandaag de dag prima. Geen noodzaak meer voor een aparte PDF reader zoals in de video wordt verteld.
Narcistische getallen in Python en C 32:00 Handig om kennis te maken met C variabelen en functies.
Introductie versiebeheer 02:43 Waarom passen we versiebeheer toe bij het ontwikkelen van software?
Uitleg Timer module 12:14 Werking counter, compare module, PWM-signalen en registers.

Extra studiemateriaal:

Toetsen

Updated