Wiki

Clone wiki

EMS30 / Home

EMS30 - Embedded Systems 3

Dit repository is bedoeld voor studenten en docenten van de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam en wordt gebruikt het studiemateriaal voor de cursus "EMS30 - Embedded Systems 3" te verspreiden.

Let op! Deze wiki is nog niet volledig voor studiejaar 2022-2023.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Benodigde software

De opdrachten worden thuis op een pc uitgevoerd. We maken daarbij gebruik WSL (Windows Subsystem for Linux). Een installatiehandleiding vind je hier. Zorg dat je deze software vóór de eerste les geïnstalleerd hebt.

Benodigde hardware

Naast je eigen pc maak je ook gebruik van de MSP430G2 Launchpad die je ook al bij EMS10 hebt gebruikt en de CC3220S Launchpad die je ook al bij EMS20 hebt gebruikt. Beide zijn, indien nodig, te koop in de winkel op Academie Plein.

Week 1 t/m 4

Planning week 1 t/m 4

Een overzicht van alle leerdoelen van week 1 t/m 4 per les kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_Deel1.pdf.

Powerpoint Pdf Onderwerp Labopdrachten Opmerkingen en verwijzingen
Week_1_les_1.pptx Week_1_les_1.pdf Modules in C Opdrachten_Week_1_Les_1.pdf Programma's uit presentatie: breuk.h, breuk.c, main.c, makefile en CMakeLists.txt.
Week_1_les_2.pptx Week_1_les_2.pdf Dynamisch geheugenallocatie Opdrachten_Week_1_Les_2.pdf Pointers: EMS20_week1_lab2.pptx. Structs: EMS20_week2_lab1.pptx en structs.htm. Programma's uit presentatie: linked_list_static.c en linked_list_dynamic.c.
Week_2_les_1.pptx Week_2_les_1.pdf Git Opdrachten_Week_2_Les_1.pdf
Week_2_les_2.pptx Week_2_les_2.pdf Unittesten Opdrachten_Week_2_Les_2.pdf Programma uit presentatie: breuk-test.zip, breuk-test.mp4, TestMate.mp4, CMake-Test-Tools.mp4 en breuk-test-ci.zip.
Week_3_les_1.pptx Week_3_les_1.pdf Memory tests en test coverage Opdrachten_Week_3_Les_1.pdf Programma's uit presentatie: valgrindMemcheck valgrind-demo.mp4, breuk-test-coverage.zip lcov-demo.mp4.
Week_3_les_2.pptx Week_3_les_2.pdf Coding standards en static code analysis Opdrachten_Week_3_Les_2.pdf Programma uit presentatie: foutje.c.
Zie: eindopdracht week1 t/m 4 In week 4 zijn er geen presentaties.

Eindopdracht week 1 t/m 4

Eindopdracht_1.pdf met bijbehorend Nakijkmodel.pdf

Eindopdracht_1_Herk.pdf met bijbehorend Nakijkmodel.pdf

Informatie week 1 t/m 4

Tips en Tricks week 1 t/m 4

  • Plug-in om samen te werken binnen Visual Code Studio: Live Share.
  • Git opzetten in WSL-distributie.
  • Gebruik deze .gitignore file in Visual Studio Code projecten om je Git repository 'schoon' te houden: .gitignore.
  • Gebruik deze .gitignore file in Code Composer Studio projecten om je Git repository 'schoon' te houden: .gitignore.
  • ...

Week 5 t/m 8

Studiemateriaal week 5 t/m 8

Harry Broeders. Dictaat Objectgeoriënteerd Programmeren in C++. 1ste ed. Hogeschool Rotterdam, 2020. URL: https://bitbucket.org/HR_ELEKTRO/cppprog. Dit dictaat wordt gebruikt bij de introductie in C++.

Joost Vennekens. Objectgericht ontwerpen. 1ste ed. De Nayer instituut, 2011. URL: https://people.cs.kuleuven.be/%7Ejoost.vennekens/DN/OO-UML-cursus.pdf. Dit dictaat wordt gebruikt bij de introductie in UML.

Planning week 5 t/m 8

Een overzicht van alle leerdoelen van week 5 t/m 8 per les kun je hier vinden: Opdrachten_Leerdoelen_Deel2.pdf.

Powerpoint Pdf Onderwerp Labopdrachten
Week_5_les_1.pptx Week_5_les_1.pdf Van C naar C++ Opdrachten_Week_5_Les_1.pdf
Week_5_les_2.pptx Week_5_les_2.pdf User-defined Data Type in C++ Opdrachten_Week_5_Les_2.pdf
Week_6_les_1.pptx Week_6_les_1.pdf Templates Opdrachten_Week_6_Les_1.pdf
Week_6_les_2.pptx Week_6_les_2.pdf Overerving en polymorfisme Opdrachten_Week_6_Les_2.pdf
Week_7_les_1.pptx Week_7_les_1.pdf Datastructuren Opdrachten_Week_7_Les_1.pdf
Week_7_les_2.pptx Week_7_les_2.pdf Algoritmen, performance en big-O-notatie Opdrachten_Week_7_Les_2.pdf
Week_8_les_1.pptx Week_8_les_1.pdf UML use cases en klassediagram Zie: eindopdracht week5 t/m 8
Week_8_les_2.pptx Week_8_les_2.pdf UML sequentie-, toestands- en activiteitendiagram Zie: eindopdracht week5 t/m 8

Eindopdracht week 5 t/m 8

Eindopdracht_2.pdf met bijbehorend Nakijkmodel.pdf

Eindopdracht_2_Herk.pdf met bijbehorend Nakijkmodel.pdf

Informatie week 5 t/m 8

Updated