Wiki

Clone wiki

ROS01 / Home

Real-Time Operating Systems

In dit repository zijn de modulewijzer, de opdrachten en de PowerPoint presentaties opgenomen die bij de module RTOS01 (Real-Time Operating Systems) van de minor Embedded Systems van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak als je ons feedback wilt geven een issue aan.

Cursushandleiding

Presentaties per week

PowerPoint Pdf Opmerkingen en verwijzingen
Week1.pptx Week1.pdf
Week2.pptx Week2.pdf
Week3.pptx Week3.pdf
Week4.pptx Week4.pdf
Week5.pptx Week5.pdf Kennisclips. Voorbeeld van het gebruik van pthreads: pthread.c. Voorbeeld van parameteroverdracht met pthreads: pthread_par.c. Voorbeeld met gedeelde variabelen: pthread_shared.c. Voorbeeld met mutex: mutex.c. Voorbeeld met mqueue: mqueue.c.
Week6.pptx Week6.pdf Huiswerk Week 6.pdf
Week7.pptx Week7.pdf Handouts Week 7.pdf
In week 8 wordt geen nieuwe theorie meer behandeld. Huiswerk_Week_6_Antwoorden.pdf

Opdrachten

Benodigde hardware

We maken bij ROS01 gebruik van de SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S LaunchPad™. Elektrotechniek studenten hebben dit board al eerder aangeschaft. De overige studenten kunnen dit aanschaffen in de winkel (postkamer) op Academieplein (kit #17) voor €50,-.

CC3220S-LAUNCHXL

Om de tijdsduur van digitale signalen nauwkeurig te meten raden wij je aan zelf een eenvoudige logic analyser aan te schaffen (er is een beperkt aantal logic analysers op school beschikbaar om uit te lenen). Het is van belang dat de logic analyser te gebruiken is met de software van Saleae. Enkele opties zijn:

Benodigde software

Hoe je de bij ROS01 te gebruiken software kunt installeren vind je hier. De software voor de logic analyser kun je vinden in Liquit en op https://www.saleae.com/downloads/

Literatuur

Extra informatie

Updated