Wiki

Clone wiki

HWP01 / Home

Programmeerbare Hardware

In dit repository zijn de cursushandleiding, de opdrachten en de PowerPoint presentaties opgenomen die bij de cursus HWP01 (Hardware Programming) van de minor Embedded Systems van de Hogeschool Rotterdam gebruikt worden.

Let op! Deze wiki is nog niet volledig voor studiejaar 2023-2024.

De informatie in dit repository is zoals alle mensenwerk niet foutloos, verbeteringen en suggesties zijn altijd welkom! Maak, als je ons feedback wilt geven, een issue aan.

Cursushandleiding

Voor je begint: pas je browserinstellingen aan!

In de pdf-bestanden die je op deze wiki vindt, wordt veel gebruik gemaakt van links naar specifieke locaties in andere pdf-bestanden. Om dit te laten werken is het nodig om je browserinstellingen aan te passen.

Lab Work Handbook

Weekplanning

Week PowerPoint Pdf Opdrachten Opmerkingen en verwijzingen
1 HWP01_WK1.pptx HWP01_WK1.pdf Lab_Work_Handbook_ebook.pdf
2 HWP01_WK2.pptx HWP01_WK2.pdf Assignments_Week_2.pdf
3 HWP01_WK3.pptx HWP01_WK3.pdf Assignments_Week_3.pdf
4 HWP01_WK4.pptx HWP01_WK4.pdf Assignments_Week_4.pdf
5 HWP01_WK5.pptx HWP01_WK5.pdf Assignments_Week_5.pdf fsm_egg_timer.vhd
6 t/m 8 Zie: Eindopdrachten In week 6 t/m 8 wordt geen nieuwe theorie meer behandeld.

Eindopdrachten

Eindopdracht (ook te vinden in BrightSpace): Assignments_Final.pdf met Nakijkmodel_2023.pdf.

Benodigde software

De onderstaande installatiebestanden kun je vinden in het HWP01 Team in het mapje "Lesmateriaal", ook bereikbaar via Sharepoint.

  • Quartus Prime Lite Edition versie 18.1. Let op! Dit is niet de laatste versie, maar we gebruiken deze versie omdat we die bij het vervolgvak CSC10 nodig hebben.
  • ModelSim-Intel FPGA Edition, wordt automatisch geïnstalleerd als je Quartus Prime Lite Edition installeert.
  • Cyclone V device support.
  • Intel FPGA Academic Program. Dit programma moet in het directory worden geïnstalleerd waar Quartus is geïnstalleerd. Bij het installeren moet bij “Computer Systems” alleen de DE1-SoC aangevinkt worden.

Benodigde hardware

We maken bij HWP01 gebruik van de DE1-SoC van Terasic. Deze krijg je te leen gedurende de hele minor.

DE1-SoC Board resources

Extra Informatie

Updated